IS FOR RISK-FREE SOLUTIO​NS

 ​​UNITEX LT60H USB/SAS interface High Speed LTO Tape Drive

UNITEX LT60H USB/SAS interface High Speed LTO Tape Drive
 • Dung lượng sao lưu lớn (6.25TB / băng từ, tỷ lệ nén 2.5:1)
 • Tốc độ sao lưu rất cao (160MBs/240MBs)
 • Chuẩn giao tiếp thế hệ mới (tùy model):  6Gb/s SAS (Unitex LT60H SAS Tape Drive); USB 3.0 (Unitex LT60H USB Tape Drive); 6Gb/s SAS & USB 3.0 (Unitex LT60H USB/SAS Tape Drive)
 • Tính tương thích: đọc & ghi được các băng từ LTO6 & LTO5, đọc được các bặng từ LTO4
 • Hổ trợ tính năng LTFS (quản lý và dùng băng từ như đĩa cứng).
 • Bảo mật dữ liệu với tính năng mã hóa.
 • Thời gian bảo quản băng từ LTO6: rất lâu, 30~50 năm
 • Băng từ LTO6 cơ động hơn đĩa cứng trên phương diện chống sốc, độ bền (đĩa cứng có thể hỏng bất kỳ lúc nào).
 • Theo nghiên cứu của Clipper Group, trong thời gian 5 năm, các hệ thống sao lưu dùng băng từ có chi phí thấp hơn 23 lần và có khả năng tiêu thụ năng lượng thấp hơn 290 lần so với các hệ thống dùng đĩa cứng.
 • Mô hình ứng dụng điển hình:
 • Sao lưu dự phòng dữ liệu các hệ thống thông tin doanh nghiệp
 • Lưu trữ file dung lương lớn như phim có độ phân giải cao 4K/8K, âm thanh chất lượng cao, độ phân giải lớn...
 • Lưu trữ file cho các hệ thống camera trong nhà máy, bệnh viện, trường học, giao thông công cộng..
 • Tích hợp như giải pháp lưu trữ cho các hệ thống Security/Surveillance camera.
 • Supported OS:
 • Windows 7 (x64/x86)*1 / Windows 8 (x64/x86)*1 / Windows 8.1(x64/x86)
 • Windows 10 (Ver.1607 or later) (x64/x86)
 • Windows Server 2008 R2 (x64)*1 / Windows Server 2012 (x64)*1
 • Windows Server 2012 R2 (x64) / Windows Server 2016 (x64)
 • OS X 10.11 (64bit) / macOS 10.12 (64bit) / macOS10.14 (64bit)
Read More