4R is a Vietnamese computer service company which provides clients with server
solutions, network and information security solutions, and data & storage management
Trang Chủ  :  Sản Phẫm  :  Dịch Vụ  :  Đặt Hàng  :  Giải Pháp  :  Liên Hệ :

Xin click vào liên kết mail bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại
khanhndd@4rgroup.com
vundq@4rgroup.com

Hoặc liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới:

Tel: 54319131
Fax: 54319133

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
UNITEX - World's First USB 3.0 LTO Tape Drive  


 
UNITEX High Speed USB 3.0 LTO tape drive - Specification
Model LT80H USB LT70H USB LT60H USB
Drive Type LTO Ultrium8 LTO Ultrium7 LTO Ultrium6
Interface USB 3.0 USB 3.0 USB 3.0
Capacity 12.0TB (Native) /
30.0TB (2.5:1 Compression)
6.0TB (Native) /
15.0TB (2.5:1 Compression)
2.5TB (Native) /
6.25TB (2.5:1 Compression)
Native data transfer (Max) USB3.0: 240MB/sec USB3.0: 240MB/sec USB3.0: 160MB/sec
Supported OS Windows 7 (x64/x86)*1 / Windows 8 (x64/x86)*1 / Windows 8.1(x64/x86)
Windows 10 (Ver.1607 or later) (x64/x86)
Windows Server 2008 R2 (x64)*1 / Windows Server 2012 (x64)*1
Windows Server 2012 R2 (x64) / Windows Server 2016 (x64)
OS X 10.11 (64bit) / macOS 10.12 (64bit) / macOS10.14 (64bit)
Dimensions (mm) 215(W) x 370(D) x 60(H) mm
Power consumption 65VA
Weight 4.5kg
Contents LTO Tape Drive
USB3.0 cable
Cleaning cartridge
User guide (English)
UNITEX LTFS3000 software (English)
UNITEX High Speed USB 3.0/SAS LTO tape drive - Specification
Model LT80H USB/SAS LT70H USB/SAS LT60H USB/SAS
Drive Type LTO Ultrium8 LTO Ultrium7 LTO Ultrium6
Interface USB3.0/6Gbps SAS
Capacity 12.0TB (Native) /
30.0TB (2.5:1 Compression)
6.0TB (Native) /
15.0TB (2.5:1 Compression)
2.5TB (Native) /
6.25TB (2.5:1 Compression)
Native data transfer (Max) USB3.0: 240MB/sec, 6Gbps SAS: 300MB/sec USB3.0: 160MB/sec, 6Gbps SAS: 160MB/sec
Supported OS Windows 7 (x64/x86)*1 / Windows 8 (x64/x86)*1 / Windows 8.1(x64/x86)
Windows 10 (Ver.1607 or later) (x64/x86)
Windows Server 2008 R2 (x64)*1 / Windows Server 2012 (x64)*1
Windows Server 2012 R2 (x64) / Windows Server 2016 (x64)
OS X 10.11 (64bit) / macOS 10.12 (64bit) / macOS10.14 (64bit)
Dimensions (mm) 215(W) x 370(D) x 60(H) mm
Power consumption 65VA
Weight 4.5kg
Contents LTO Tape Drive
USB3.0 cable
Cleaning cartridge
User guide (English)
UNITEX LTFS3000 software (English)
UNITEX High Speed SAS LTO tape drive - Specification
Model LT80H SAS LT70H SAS LT60H SAS
Drive Type LTO Ultrium8 LTO Ultrium7 LTO Ultrium6
Interface USB3.0/6Gbps SAS
Capacity 12.0TB (Native) /
30.0TB (2.5:1 Compression)
6.0TB (Native) /
15.0TB (2.5:1 Compression)
2.5TB (Native) /
6.25TB (2.5:1 Compression)
Native data transfer (Max) 6Gbps SAS: 300MB/sec 6Gbps SAS: 300MB/sec 6Gbps SAS: 160MB/sec
Supported OS Windows 7 (x64/x86)*1 / Windows 8 (x64/x86)*1 / Windows 8.1(x64/x86)
Windows 10 (Ver.1607 or later) (x64/x86)
Windows Server 2008 R2 (x64)*1 / Windows Server 2012 (x64)*1
Windows Server 2012 R2 (x64) / Windows Server 2016 (x64)
OS X 10.11 (64bit) / macOS 10.12 (64bit) / macOS10.14 (64bit)
Dimensions (mm) 215(W) x 370(D) x 60(H) mm
Power consumption 65VA
Weight 4.5kg
Contents LTO Tape Drive
USB3.0 cable
Cleaning cartridge
User guide (English)
UNITEX LTFS3000 software (English)
UNITEX - World's First USB 3.0 LTO Tape Drive
 
4SOLUTIONS Ltd., Co. Địa chỉ : 209/73 Tôn Thất Thuyết, P3, Q4, TP HCM, Việt Nam. Email: khanhndd@4rgroup.com Telephone: (848) - 54319131 Fax: (848) - 54319133