4R is a Vietnamese computer service company which provides clients with server
solutions, network and information security solutions, and data & storage management
:  Trang Chủ  :  Sản Phẫm  :  Dịch Vụ  :  Đặt Hàng  :  Giải Pháp  :  Liên Hệ :
  CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
Thiết kế và triển khai các hệ thống mạng LAN - WAN
Bảo trì mạng LAN - WAN
Bảo mật thông tin
Bảo vệ dữ liệu
Thuê thiết bị sao lưu dữ liệu
Mực in chính hiệu HP
 

DỊCH VỤ

Thiết kế và triển khai các hệ thống mạng LAN - WAN
   
Bảo trì mạng LAN - WAN
   
Bảo mật thông tin
   
Bảo vệ dữ liệu
Thuê thiết bị sao lưu dữ liệu
   
Mực in chính hiệu HP
   

 

 

 

4SOLUTIONS Ltd., Co. Địa chỉ : 209/73 Tôn Thất Thuyết, P3,Q4, TP HCM, Việt Nam. Email: khanhndd@4rgroup.com Telephone: (848) - 54319131 Fax: (848) - 54319133