4R is a Vietnamese computer service company which provides clients with server
solutions, network and information security solutions, and data & storage management
Trang Chủ  :  Sản Phẫm  :  Dịch Vụ  :  Đặt Hàng  :  Giải Pháp  :  Liên Hệ :

Xin click vào liên kết mail bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại
khanhndd@4rgroup.com
huyndt@4rgroup.com

Hoặc liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới:

Tel: 54319131
Fax: 54319133

SẢN PHẪM MÁY TRẠM
HP IBM Clone PC LCD Monitor

HP DX2710MT (KS792PA) DESKTOP PC
 
Mô Tả
Giá

Processcor: Dual Core E2220 2.4GHz/ Bus800/ Cache 1Mb   
Memory: 512MB (DDR2-800)
HDD / FDD: 160 GB SataII 7200rpm / No
VGA Display: 192Mb Share
Sound:
Onboard
NIC: 10/100/1000 Mps
CD/DVD Optical: DVD 16X / 16 in 1 card
Monitor: No
OS: Free Dos
Keyboard, Mouse: HP
Made in: VietNam
Warranty: 01 year
Status: Available

$ 460
HP DX2710MT (KS797PA) DESKTOP PC
 
Mô Tả
Giá

Processcor: Dual Core E2220 2.4GHz/ Bus800/ Cache 1Mb   
Memory: 1GB (DDR2-800)
HDD / FDD: 160 GB SataII 7200rpm / No
VGA Display: 192Mb Share
Sound:
Onboard
NIC: 10/100/1000 Mps
CD/DVD Optical: DVD-CDRW / 16 in 1 card
Monitor: No
OS: Win XP Pro
Keyboard, Mouse: HP
Made in: VietNam
Warranty: 01 year
Status: Available

$ 1050
HP DX2700MT (RC737AV) DESKTOP PC
 
Mô Tả
Giá

Processcor: Core2 Duo E4500 2.2GHz/Bus 800/ Cache 2Mb   
Memory: 512MB (DDR2-800)
HDD / FDD: 80 GB SataII 7200rpm / No
VGA Display: 192Mb Share
Sound:
Onboard
NIC: 10/100/1000 Mps
CD/DVD Optical: DVD 16X/ 16 in 1 card
Monitor: No
OS: Free Dos
Keyboard, Mouse: HP
Made in: Singapore
Warranty: 01 year
Status: Available

$ 500
HP DX2700MT (RC737AV) DESKTOP PC
 
Mô Tả
Giá

Processcor: Core2 Duo E4500 2.2GHz/Bus 800/ Cache 2Mb   
Memory: 512MB (DDR2-800)
HDD / FDD: 80 GB SataII 7200rpm / No
VGA Display: 192Mb Share
Sound:
Onboard
NIC: 10/100/1000 Mps
CD/DVD Optical: DVD 16X/ 16 in 1 card
Monitor: No
OS: Win XP Pro
Keyboard, Mouse: HP
Made in: Singapore
Warranty: 01 year
Status: Available

$ 620
HP DX7400MT (KN665PA) DESKTOP PC
 
Mô Tả
Giá

Processcor: Core2 Duo E4500 2.2GHz/Bus 800/ Cache 2Mb   
Memory: 512MB (DDR2-800)
HDD / FDD: 80 GB SataII 7200rpm / No
VGA Display: 256Mb Share
Sound:
Onboard
NIC: 10/100/1000 Mps
CD/DVD Optical: DVD 16X/ 16 in 1 card
Monitor: No
OS: Free Dos
Keyboard, Mouse: HP
Made in: Singapore
Warranty: 03 years
Status: Available

$ 580
HP DX7400MT (KY430PA) DESKTOP PC
 
Mô Tả
Giá

Processcor: Core2 Duo E4500 2.2GHz/Bus 800/ Cache 2Mb   
Memory: 512MB (DDR2-800)
HDD / FDD: 160 GB SataII 7200rpm / No
VGA Display: 256Mb Share
Sound:
Onboard
NIC: 10/100/1000 Mps
CD/DVD Optical: DVD 16X/ 16 in 1 card
Monitor: No
OS: Win XP Pro
Keyboard, Mouse: HP
Made in: Singapore
Warranty: 03 years
Status: Available

$ 720
HP DX7400MT (GD384AV) DESKTOP PC
 
Mô Tả
Giá

Processcor: Core2 Duo E4600 2.4GHz/Bus 800/ Cache 2Mb   
Memory: 512MB (DDR2-800)
HDD / FDD: 160 GB SataII 7200rpm / No
VGA Display: 256Mb Share
Sound:
Onboard
NIC: 10/100/1000 Mps
CD/DVD Optical: DVD 16X/ 16 in 1 card
Monitor: No
OS: Win XP Pro
Keyboard, Mouse: HP
Made in: Singapore
Warranty: 03 years
Status: Available

$ 800
HP DC7800SFF (GC760AV) DESKTOP PC
 
Mô Tả
Giá

Processcor: Core2 Duo E4500 2.2GHz/Bus 800/ Cache 2Mb   
Memory: 512MB (DDR2-800)
HDD / FDD: 160 GB SataII 7200rpm / No
VGA Display: 256Mb Share
Sound:
Onboard
NIC: 10/100/1000 Mps
CD/DVD Optical: DVD 16X
Monitor: No
OS: Win XP Pro
Keyboard, Mouse: HP
Made in: Singapore
Warranty: 03 years
Status: Available

$ 800
HP DC7800SFF (GC760AV) DESKTOP PC
 
Mô Tả
Giá

Processcor: Core2 Duo E65500 2.33GHz/Bus 800/ Cache 4Mb   
Memory: 1GB (DDR2-800)
HDD / FDD: 160 GB SataII 7200rpm / No
VGA Display: 256Mb Share
Sound:
Onboard
NIC: 10/100/1000 Mps
CD/DVD Optical: DVD 16X
Monitor: No
OS: Win XP Pro
Keyboard, Mouse: HP
Made in: Singapore
Warranty: 03 years
Status: Available

$ 1010
HP DC7800SFF (GC760AV) DESKTOP PC
 
Mô Tả
Giá

Processcor: Core2 Duo E67500 2.66GHz/Bus 800/ Cache 4Mb   
Memory: 1GB (DDR2-800)
HDD / FDD: 160 GB SataII 7200rpm / No
VGA Display: 256Mb Share
Sound:
Onboard
NIC: 10/100/1000 Mps
CD/DVD Optical: DVD 16X
Monitor: No
OS: Win XP Pro
Keyboard, Mouse: HP
Made in: Singapore
Warranty: 03 years
Status: Available

$ 1010

SẢN PHẪM MÁY TRẠM
HP IBM Clone PC LCD Monitor

 

4SOLUTIONS Ltd., Co. Địa chỉ : 209/73 Tôn Thất Thuyết, P3, Q4, TP HCM, Việt Nam. Email: khanhndd@4rgroup.com Telephone: (848) - 54319131 Fax: (848) - 54319133