Tape Autoloader backup system, a well-proven technology by HPE, IBM, Quantum

Tape Autoloader backup system

TAPE AUTOLOADER là hệ thống LƯU TRỮ DUNG LƯỢNG LỚN được thiết kế để cung cấp cơ sở hạ tầng tối ưu cho các hệ thống sao lưu dự phòng của mọi loại hình doanh nghiệp, đáp ứng tất cả các hình thức sao lưu và bảo vệ dữ liệu mà các hệ thống thông tin hiện đại ngày nay cần. Đặc điểm chung:

  • Capacity: up to 270TB (compressed 2.5:1)
  • Maximum Transfer Rate: up to 300 MB/s (native)
  • Number of Cartridge Slots: 8, 9
  • Mã hóa dữ liệu AES 256-bit phần cứng
  • Hổ trợ Linear Tape File System (LTFS)
  • Giao tiếp 6 Gb/s SAS, 8 Gb/s FC

Các sản phẩm phổ biến:

 HPE Tape Autoloader
 IBM Tape Autoloader
 Quantum Autoloader