HPE StoreEver MSL 1/8 G2 LTO7 Ultrium 15000 SAS Tape Autoloader

153.000.000

HPE StoreEver MSL 1/8 G2 LTO7 Ultrium 15000 SAS Tape Autoloader

  • HPE MSL 1/8 G2 0-drive Tape Autoloader (R1R75A)
  • HPE MSL LTO-7 Ultrium 15000 SAS Drive Upgrade Kit (N7P37A)
  • Capacity: 120TB (compressed 2.5:1)
  • Maximum Transfer Rate: 300 MB/s (native)
  • Number of Cartridge Slots: 8
  • Mã hóa dữ liệu AES 256-bit phần cứng
  • Hổ trợ Linear Tape File System (LTFS)
  • Giao tiếp 6 Gb/s SAS hoặc 8 Gb/sec FC

Click để xem mô tả chi tiết hơn về sản phẩm