HPE StoreOnce System – Hệ thống sao lưu dự phòng dùng đĩa cứng

HPE StoreOnce System
Là hệ thống lưu trữ dựa trên công nghệ đĩa cứng, HPE storeOnce System phù hợp với các hệ thống tin học cần sao lưu, phục hồi dữ liệu ở tốc độ cao. Các tính năng và ưu điểm của HPE storeOnce System:

* Cơ chế chống ghi trùng lắp dữ liệu hiệu quả, tỷ lệ lên tới 20:1 (không ảnh hưởng hiệu suất) giúp tiết kiệm tới 95% dung lượng lưu trữ.
* Khả năng lưu trữ một phần dữ liệu trên đám mây, thích hợp với dữ liệu có tần suất truy xuất thấp.
* Bảo mật dữ liệu đã backup, trên đám mây và cả dữ liệu trên đường truyền (VPN…) với tính năng mã hóa.
* Không bị ảnh hường bởi phần mềm độc hại như ransomware.
* Bao gồm các cơ chế nâng cao tính sẳn sàng của hệ thống như Replication, Catalyst Copy.
* StoreOnce VSA hổ trợ ảo hóa StoreOnce System trong môi trường VMWare.
* Có thể đóng nhiều vai trò như NAS, (NFS, CIFS (SMB), iSCSI and FC virtual tape libraries (VTL) and StoreOnce Catalyst backup targets cho các hệ thống backup.
* Phần cứng dùng cơ chế chống lỗi RAID 6 để giảm thiểu khả năng hỏng hóc do đĩa cứng.
(Tham khảo: http://4rgroup.com/sanpham/HPE-StoreOnce.html)