4R is a Vietnamese computer service company which provides clients with server
solutions, network and information security solutions, and data & storage management
Trang Chủ :  Sản Phẫm  :  Dịch Vụ  :  Đặt Hàng  :  Giải Pháp  :  Liên Hệ :
Vui lòng liên hệ theo email
khanhndd@4rgroup.com
vundq@4rgroup.com

Hoặc theo số điện thoại:

Tel: (84 28) 36362438
Hotline: 0903847911
GIẢI PHÁP SAO LƯU DỰ PHÒNG DỮ LIỆU (BACKUP SYSTEM)
TAPE-BASED BACKUP SOLUTION
DISK-TO-DISK-TO TAPE BACKUP SOLUTION
  • Nhanh chóng phục hồi các file hỏng hoặc mất từ hệ thống sao lưu và phục hồi trực tuyến và trong nhiều trường hợp, việc phục hồi có thời gian tính bằng phút
  • Có thể cấu hình như 6 hệ thống 1/8 Ultrium Tape autoloader (hoặc 6 ổ LTO) để sao lưu dự phòng cùng lúc cho 6 server
  • Kết nối trực tiếp vào hệ thống mạng hiện hữu hoặc vào hệ thống mạng dành riêng (IP SAN) để tăng hiệu suất như trong hình minh họa bên dưới.
  • Bao gồm sẳn phần mềm tự động hóa việc sao lưu dự phòng.
  • Tích hợp sẳn ổ HP LTO 3 cho việc sao lưu dự phòng vào băng từ nhằm tăng cường độ tin cậy của hệ thống

 

4SOLUTIONS Trading And Service Ltd., Co. Địa chỉ : 209/73 Tôn Thất Thuyết, P3, Q4, TP HCM, Việt Nam. Email: khanhndd@4rgroup.com Telephone: (84 28)-36362438 Hotline: 0903847911