4R is a Vietnamese computer service company which provides clients with server
solutions, network and information security solutions, and data & storage management
Trang Chủ :  Sản Phẫm  :  Dịch Vụ  :  Đặt Hàng  :  Giải Pháp  :  Liên Hệ :
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Vui lòng liên hệ theo email
khanhndd@4rgroup.com
vundq@4rgroup.com

Hoặc liên hệ theo số điện thoại:

Tel: (84 28) 36362438
Hotline: 0903847911
 

XÂY DỰNG TRUNG TÂM CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI SAN

I) Tổng quan về các hệ thống SAN
Hai công nghệ chính được dùng để kết nối server tới hệ thống lưu trữ dữ liệu:

  • DAS (direct-attached storage)
  • SAN (Storage Area Network)

1) DAS (direct-attached storage): Hai kiểu kết nối tới hệ thống lưu trữ dữ liệu như bên dưới thường được gọi chung là DAS

Trong kiểu kết nối này, các server trong một mạng cục bộ và thiết bị lưu trữ được tổ chức thành cặp. Do đó, không gian không dung tới trên một server không thể được dùng bởi các server khác. Đây chính là kiểu kết nối được dùng chủ yếu trong các hệ thống LAN truyền thống

2) SAN (Storage Area Network):
SAN là hệ thống trong đó các thiết bị lưu trữ được tổ chức thành một mạng riêng, tách rời khỏi hệ thống LAN. SAN là một mạng có tốc độ cao dành riêng cho việc lưu và quản trị dữ liệu, bao gồm các công nghệ phần cứng, phần mềm và các thành phần kết nối mang khác để cung cấp các kết nối giữa các server và thiết bị lưu trữ

SNIA định nghĩa SAN là một hệ thống mạng với mục đích chính là chuyển tải data giữa hệ thống máy tính và các thành phần lưu trữ. SAN bao gồm một cơ sở hạ tầng truyền thông, cung cấp các kết nối vật lý và một tầng quản trị, tổ chức các kết nối, các thành phần lưu trữ và hệ thống máy tính nhằm bảo đảm việc truyền tải data được bảo mật và mạnh mẽ

Tùy theo nghi thức truyền tải dòng dữ liệu SCSI, co thể chia SAN thành 2 loại

  • Fibre Channel SAN (FC-SAN): Fibre channel được thiết kế để dành riêng cho việc truyền tải dữ liệu dạng khối (tương phản với mạng IP truyền tải dữ liệu ở mức độ file). Ngày nay, fibre channel được dùng chủ yếu cho mục đích truyền tải dòng dữ liệu SCSI trong các hệ thống SAN và các hệ thống SAN dùng fibre channel được gọi là FC-SAN.
  • IP-SAN: Người ta đã định nghĩa một giao thức mới gọi là iSCSI để cho phép dòng dữ liệu SCSI được đóng gói và truyền tải trên mạng TCP/IP truyền thống. Một mạng IP dành riêng cho mục đích này được gọi là IP-SAN.

Thiết bị lưu trữ SAN storage cho phép khắc phục các nhược điểm đồng thời bổ sung và tăng cường nhiều tính năng cần thiết cho các hệ thống lưu trữ:

  • Tăng tính mở rộng: Cho phép nhiều server, cluster server hơn đồng thời kết nối và dùng chung không gian lưu trữ
  • Tăng tính lưu động của hệ thống: cho phép các hoạt động như đồng bộ hóa dữ liệu giữa các trung tâm cơ sở dữ liệu, di dời dữ liệu sang các nền tảng phần cứng khác...
  • LAN-free backups: cho phép gửi dữ liệu trục tiếp đến các thiết bị sao lưu trong SAN mà không thông qua LAN.
  • Server-free backups: dòng dữ liệu trong quá trình sao lưu dữ liệu được truyền tải trực tiếp giữa các thiết bị sao lưu bên trong SAN. Điều này giúp loại bỏ tài nguyên CPU của các server dành cho quá trình sao lưu & phục hồi
  • Khả năng quản trị không gian lưu trữ hiệu quả và mạnh mẽ: nhanh chóng phân phối, thu hồi và thay đổi không gian lưu trữ cho các server mà không phải dừng các server này như đối với các hệ thống lưu trữ đĩa cứng truyền thống

SAN cung cấp các phương pháp mới cho việc bổ sung them tài nguyên lưu trữ cho các server. Các phương pháp mới này cũng giúp tăng cường hiệu suất và nâng cao tính sẳn sang của toàn bộ hệ thống. Ngày nay, SAN được dung chủ yếu để kết nối các hệ thống lưu trữ và hệ thống sao lưu dư phòng cho nhiều server và được dung bởi các cluster server cho mục đích nâng cao tính chịu lỗi và tính sẳn sang của hệ thống thông tin của doanh nghiệp

Bên dưới là các mô hình của một hệ thống SAN đang được áp dụng phổ biến tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

SAN STORAGE


SAN SWITCH

SAN HBA

 

4SOLUTIONS Trading And Service Ltd., Co. Địa chỉ : 209/73 Tôn Thất Thuyết, P3, Q4, TP HCM, Việt Nam. Email: khanhndd@4rgroup.com Telephone: (84 28)-36362438 Hotline: 0903847911