Main Menu

Giới Thiệu

 NỘI DUNG WEBSITE

Trên website này, quí khách, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể tìm thấy nhiều thông tin cần thiết từ các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để quản trị doanh nghiệp, các giải pháp bảo mật và bảo vệ thông tin đến các sản phẫm phần cứng được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mức độ và hiệu quả của việc áp dụng công nghệ thông tin của một doanh nghiệp có thể được đánh giá thông qua quá trình triển khai và áp dụng các thành quả của ngành công nghệ thông tin, bắt đầu từ việc triển khai mạng nội bộ – LAN áp dụng mô hình client-server để quản lí, chia sẽ, sao lưu dự phòng (backup) thông tin, tài nguyên hệ thống, triển khai kết nối liên mạng WAN, áp dụng các công nghệ như Cluster để bảo đảm tính khả dụng và tin cậy của hệ thống thông tin tới việc xây dụng các trung tâm cơ sở dữ liệu dùng SAN. Bằng cách nhấp trỏ chuột vào các phần thích hợp trên mô hình minh họa lịch sử hình thành và phát triển công nghệ thông tin trong hình vẽ minh họa bên dưới , quí khách có thể nhanh chóng tìm thấy và chọn lựa giải pháp và thiết bị phù hợp cho doanh nghiệp của mình

 TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY – HEAD OFFICE

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BỐN GIẢI PHÁP
4SOLUTIONS TRADING AND SERVICE LTD

209/73 Tôn Thất Thuyết, P3, Q4, TP.HCM
Tel: (84-8) 54319131;   Fax: (84-8) 54319133
E-Mail: khanhndd@4rgroup.com – Website: www.4rgroup.com

Related posts